Educatieproject voor middelbare scholen

Klanken van Oorsprong EducatieVanaf nu kunnen docenten Geschiedenis, Nederlands en Muziek van middelbare scholen via deze website een gratis educatieproject aanvragen rondom de documentaire Klanken van Oorsprong. Zij ontvangen dan zo snel mogelijk via de mail een downloadlink naar het pakket.

Het Klanken van Oorsprong educatieproject is bedoeld voor jongeren in de leeftijd 14 – 18 jaar. Er zijn twee verschillende versies van het lesmateriaal, voor de verschillende niveaus.

Versie 1: klas 3 & 4 vmbo + klas 3 havo, vwo
Versie 2: klas 4, 5 & 6 havo, vwo

In principe zou u de korte versie van Klanken van Oorsprong en het lesmateriaal ook kunnen gebruiken voor mbo (en heel eventueel hbo). Het lesmateriaal dient dan wel door de docent aangepast te worden naar het juiste niveau. De educatiepakketten zijn alleen beschikbaar voor docenten. Alleen met een geldig school e-mailadres kan een pakket worden aangevraagd. Dit wordt door ons gecontroleerd.

Het educatiepakket bevat:

 • Een korte versie (45 minuten) van de documentaire Klanken van Oorsprong, om te bekijken in de klas
 • Lesbrieven met 7 kant- en klare lessen: 1 introductieles, 2 lessen Geschiedenis, 1 les Nederlands, 1 les Muziek en 2 afsluitingslessen
 • Docentenhandleidingen voor alle lessen en antwoordmodellen
 • Opdrachtvellen met opdrachten voor leerlingen
 • Extra lessuggesties

De film kan bekeken worden via een Vimeo-link en het lesmateriaal ontvangt u in een PDF. De lessen kunnen los van elkaar gegeven worden, maar ook in samenhang in bijvoorbeeld een projectweek. In de inleiding van het ‘projectboek’ staat meer informatie over hoe u de lessen het best kan indelen.

Waarom dit educatieproject?

Tijd is kostbaar in het onderwijs. Zó veel mooie en belangrijke onderwerpen voor verschillende vakken dienen aands-Indië” in weinig schoolboeken naar voren komt. Jongeren weten weinig of niets over de vroegere kolonie, over de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de dekolonisatie. Dit blijkt onder andere uit meerdere Nationale Vrijheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het zijn echter onderwerpen die wel van groot belang zijn. De geschiedenis van Nederlands-Indië is immers Nederland. Om die reden is dit educatieproject ontwikkeld met steun van het VSB Fonds, VFonds, Fonds 21, Brabant C en het Ministerie van VWS. Dit project wordt kosteloos aangeboden aan middelbare scholen, zodat meer jongeren kennis kunnen maken met dit belangrijke onderdeel van de vaderlandse geschiedenis.
Hieronder staan de centrale vragen van het project opgesomd. Alle lessen in het projectboek hebben ook aparte lesdoelen. Deze lesdoelen staan steeds per les weergegeven in de handleidingen voor de docent.

De centrale vragen zijn:

 • Wat verstaan we onder ‘Indische Nederlanders’ en wie zijn ‘Indo’s’?
 • Wat hebben Indische Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna meegemaakt?
 • Waarom moesten Indische Nederlands-Indië?
 • Hoe voelden Indische muzikanten en vele andere Indische Nederlanders zich over het algemeen toen ze hier in Nederland kwamen?
 • Welke rol speelde muziek in de levens van vele Indische Nederlanders?
 • In hoeverre heeft de muziek van Indische muzikanten een bijdrage geleverd aan het Nederlandse muzieklandschap?

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar educatie@klankenvanoorsprong.nl.

Het Klanken van Oorsprong educatieproject is ontwikkeld met steun van:

VSBfonds
vfonds
Fonds 21
Brabant C
Ministerie van VWS